Door de 175-jarige Parochiekern H. Joannes de Doper waren we op zondag 26 juni uitgenodigd om hun jaarlijkse St. Jansdag van muziek te voorzien.
 
Het werd een gezellig concert op het schoolplein van de Horizon. Onder leiding van inval-dirigent Sjaak Verloop en met veel enthousiast publiek en een heerlijk zonnetje was het fijn om de jarenlange goede samenwerking tussen de RK kerk en onze verenging zo te vieren. 
 
Hartelijk dank ook voor het prachtige cadeau wat we mochten ontvangen om onze beide jubilea met elkaar te vieren: samen 300 jaar!