Muziekexamens

Home » Muziekles » Muziekexamens

HaFaBra examens

Harmonie Katwijk organiseert en begeleidt leerlingen bij de HaFaBra (Harmonie Fanfare Brassband) examens. We kennen de examens A, B, C en D, waarbij D het hoogste niveau is. Een muziekexamen bestaat uit twee onderdelen: de theorie en de praktijk. Deze examens doe je apart van elkaar.

In het theorie-examen gaat het om herkenning van noten, notenbalken, muzikale termen en karakteraanduidingen, orkestbezettingen en de verschillen tussen orkestvormen, maatsoorten, enzovoorts. Na het behalen van dit gedeelte kun je door voor het praktijkgedeelte. In het praktijkgedeelte laat je horen wat je kunt: voordrachtstuk(ken), een duet, voor- en naspelen, improvisatie enzovoorts.

De examens worden afgenomen door de KNMO.

Aspirantenorkest en Grote Orkest

Bij voldoende ervaring stappen leerlingen over naar het Aspirantenorkest. Hier wordt op HaFaBra A niveau muziek gemaakt. De volgende stap in de opleiding is diploma B. Inmiddels zijn de muzikanten klaar om in het Grote Orkest plaats te nemen.

En verder…

Naast de diploma’s A en B kun je nog doorleren tot C en tenslotte D, het hoogste diploma dat als amateurmuzikant behaald kan worden.

Wil je meer informatie over muziekles of de muziekexamens? Of ben je geïnteresseerd in theorieles? Neem dan contact op met het bestuurslid Opleiding, e-mail: opleiding@harmoniekatwijk.nl