Draag bij aan een muzikale toekomst

Word donateur, Vriend of (sub) sponsor!

Donateurs

Al vanaf € 10 per jaar

Komt u graag naar onze concerten? Word donateur en steun de harmonie al vanaf € 10 per jaar.

Vrienden

Al vanaf € 100 per jaar

De Vriendengroep van Harmonie Katwijk bestaat uit particulieren en diverse lokale ondernemers.

(Sub-) sponsoring

Voor ondernemers

Sponsor een concert of activiteit en profiteer van het brede netwerk van Harmonie Katwijk.

Geef om de vereniging

Andere financiële acties

Geef en geniet

Mensen laten ontspannen en genieten van muziek. Daarvoor staat Harmonie Katwijk. Muziek verbindt, niet alleen de leden van de muziekvereniging, maar ook publiek en andere betrokkenen. U kunt daaraan bijdragen. Als Vriend, donateur of (sub-) sponsor zorgt u ervoor dat de muziekvereniging haar ambities kan blijven realiseren.

Bedankt voor uw steun!

Harmonie Katwijk mag zich gelukkig prijzen met een flink aantal zeer trouwe donateurs, Vrienden en sponsoren.

Zonder Vrienden en donateurs en andere steun van mensen zoals u kan een vereniging niet bestaan, daarom willen wij onze Vrienden, sponsoren en donateurs ontzettend bedanken voor hun steun aan de vereniging. Wij hopen u ook terug te zien op (een van) onze concerten zodat wij iets voor u kunnen doen!

Alle financiële steun wordt gebruikt om de groei van onze vereniging in kwantitatief opzicht te kunnen waarborgen. Maar ook kwalitatief is verdere uitbreiding noodzakelijk. Deze kwaliteit uit zich onder meer in ledenwervingsactiviteiten, het opleidingstraject, geluids- en lichtapparatuur, bladmuziek en de outfit. Om dit alles te financieren is naast de steun van vele donateurs de steun van het bedrijfsleven onontbeerlijk.

SBBI

Harmonie Katwijk is een Sociaal Belangen Behartigende Instelling (SBBI).