Donateurs

Bedankt voor jullie bijdrage

Donateur worden

Harmonie Katwijk kan mede dankzij haar trouwe donateurs mooie concerten blijven geven. Hier zijn wij hen erg dankbaar voor. De financiële steun wordt gebruikt voor de organisatie van optredens, de aanschaf van materiaal en ledenwervingsactiviteiten voor continuïteit van de vereniging. 

Wilt u ook donateur worden en zo de muziekvereniging steunen? Donateurs ontvangen ieder jaar een uitnodiging voor het voorjaars- of najaarsconcert en ontvangen jaarlijks een informatiebulletin. Daarnaast krijgen ze als donateur kortingen bij speciale acties van Harmonie Katwijk. De minimale donatie is € 12,50 per jaar.

Wilt u donateur worden? Meld u aan via het contactformulier.

Donateurs ontvangen ieder jaar een uitnodiging voor het voorjaars- en najaarsconcert

Jaarlijks een informatiebulletin

Korting bij speciale acties van Harmonie Katwijk

Contactformulier donateur worden