Bestuur

Home » de vereniging » bestuur

Bestuur

Het bestuur van Harmonie Katwijk bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en enkele bestuursleden. Maandelijks is er een bestuursvergadering en één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Daarnaast zijn de bestuursleden ook spelend lid en aanwezig tijdens de repetities. Heeft u vragen voor het bestuur, neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur een e-mail naar bestuur@harmoniekatwijk.nl.

Commissies

Het bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies. De commissies bestaan uit enthousiaste spelende leden die deeltaken van het bestuur overnemen en betrokken zijn bij de daadwerkelijke uitvoering van het beleid. Iedere commissie heeft een voorzitter die de rol van aanvoerder heeft en er is in iedere commissie een vast aanspreekpunt in het bestuur.

Huig de Jong

Voorzitter

De voorzitter zit vergaderingen voor, beheert het verenigingsbeleidsplan en speelt een belangrijke rol in de coördinatie van alle muzikale en niet muzikale activiteiten binnen vereniging.

voorzitter@harmoniekatwijk.nl

Wilma van Leeuwen

Penningmeester

De penningmeester beheert voor Muziekvereniging Harmonie Katwijk de financiën, subsidies, donateursadministratie verzekeringen en ledenadministratie. Zo wordt o.a. gezorgd voor de inning van contributies, donaties, facturering van lesgelden en betaling van facturen.

penningmeester@harmoniekatwijk.nl

Jacco van Stenis

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor het secretariaat binnen de vereniging, zorgt voor verslaglegging van diverse vergaderingen en ondersteunt in organisatie bij diverse activiteiten.

secretaris@harmoniekatwijk.nl

Hans Hazenoot

Vice-voorzitter

Simon van Rijn

Algemeen bestuurslid

Monique van Rijn

Algemeen bestuurslid