Vrienden

Bedankt voor jullie bijdrage

Welkom bij de Vrienden van Harmonie Katwijk!

Mensen laten ontspannen en genieten van muziek. Daarvoor staat Harmonie Katwijk. Muziek verbindt, niet alleen de leden van de muziekvereniging, maar ook publiek en andere betrokkenen. Mede dankzij het netwerk van Vrienden kan Harmonie Katwijk mooie concerten blijven geven. Ook u kunt daaraan bijdragen.

Op dit moment zijn er 100 bedrijven en particulieren Vriend van Harmonie Katwijk. Alle financiële steun wordt gebruikt om de groei van onze vereniging in kwantitatief opzicht te kunnen waarborgen. Maar ook kwalitatief is verdere uitbreiding noodzakelijk. Deze kwaliteit uit zich onder meer in het opleidingstraject, geluids- en lichtapparatuur, bladmuziek en de outfit. Om dit alles te financieren is naast de steun van vele donateurs de steun van het bedrijfsleven onontbeerlijk. De minimale bijdrage c.q. gift is € 100,00 per jaar.

Logo op het sponsorbord

Een logo van uw bedrijf (50 mm x 110 mm) op het sponsorbord wat in het repetitiegebouw van Harmonie Katwijk komt te hangen.

Logo op de website

Het logo van uw bedrijf op de website van Harmonie Katwijk. Aan het desbetreffende logo is de website van uw bedrijf gekoppeld.

2 gratis concertkaarten

Wij geven u 2 gratis kaarten voor het voorjaarsconcert van Harmonie Katwijk, tevens krijgt u een hapje en een drankje aangeboden.

Contactformulier Vrienden van Harmonie Katwijk






    Onze Vrienden