Al enkele jaren zijn enkele leden en donateurs enthousiast deelnemer aan diverse wandeltochten in Katwijk en omgeving. Onder de naam ‘Wandelclub Harmonie Katwijk’ en met het dragen van een speciaal voor hen ontworpen t-shirt promoten zij Harmonie Katwijk tijdens de wandeltochten.
Ook tijdens de Kippenloop op zaterdag 8 juni was deze groep enthousiaste wandelaars van de partij en hiervoor is in het Wandelmagazine een leuk verslag verschenen.
Dank aan Helena Vooijs voor het verzorgen hiervan.