Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons erelid:

de heer Gerard Kruger    

Sinds 2004 drager van de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

Gerard is 72 jaar geworden en ruim 62 jaar lid geweest van onze vereniging. In die periode heeft Gerard diverse bestuursfuncties vervuld en is hij tot het laatst toe actief geweest, daar waar het nodig was voor zijn Harmonie. Muziek maken bij Harmonie Katwijk was zijn lust en zijn leven.

Wij wensen de familie de komende tijd heel veel sterkte toe.

Bestuur, ereleden en leden van Muziekvereniging Harmonie Katwijk