Muziekvereniging Harmonie Katwijk zoekt per 13 februari 2018 een

dirigent (m/v)

voor het Aspirantenorkest.

Muziekvereniging Harmonie Katwijk, opgericht in 1896, is een enthousiaste vereniging. Harmonie Katwijk heeft op dit moment 80 leden en bestaat uit twee orkesten; het aspirantenorkest en het Grote Orkest. De leeftijden van de muzikanten liggen tussen 10 en 70 jaar. Voor meer informatie over de vereniging zie: www.harmoniekatwijk.nl

Het Aspirantenorkest
Het Aspirantenorkest van Harmonie Katwijk bestaat sinds 1993 en heeft in die jaren haar bestaansrecht bewezen. Dit orkest leert leerlingen samen te spelen en voor te bereiden op doorstroming naar het Grote Orkest. Het aspirantenorkest treedt ook zelfstandig op. Tijdens de repetities wordt getracht om in een ontspannen sfeer te leren mét en van elkaar en zo te werken aan ieders persoonlijke, muzikale ontwikkeling en aan die van het totale orkest. De aspiranten worden daarbij ondersteund door leden van het Grote Orkest.
De repetities vinden plaats op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

Profielschets
Hij of zij

  • heeft plezier aan en vaardigheid in het verder motiveren en enthousiasmeren van (amateur-)muzikanten en heeft daarbij aandacht voor de noodzakelijke orkestdiscipline;
  • kan goed omgaan met verschillende leeftijden en muzikale niveaus, waarbij plezier en prestatie als een prettige balans moeten voelen;
  • is in staat om de vereniging een eigentijds (vernieuwend) imago te geven, dat aantrekkelijk is voor nieuwe leden;
  • is betrokken bij de vereniging als geheel en is bereid om ook in breder opzicht een bijdrage te leveren (wervingsbeleid, ontwikkeling van de vereniging);
  • stelt met de aspiranten-begeleidingscommissie het repertoire samen, met als doel een verfrissend en uitdagend programma voor zowel publiek als muzikanten;
  • kan goed samenwerken met bestuur, commissies en collega-dirigent binnen de vereniging;
  • heeft een gevorderde/afgeronde conservatoriumstudie bachelor of master hafabra directie.

Sollicitaties
Inlichtingen over de vacature zijn verkrijgbaar bij Jacco van Stenis (secretaris@harmoniekatwijk.nl). Een motivatiebrief met referenties en CV dienen vóór 15 januari 2018 via e-mail te worden gericht aan sollicitatie@harmoniekatwijk.nl.

Sollicitaties worden beoordeeld door een uit de leden samengestelde commissie. Geschikte kandidaten zullen op korte termijn worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.  Proefdirecties zullen plaats hebben eind januari/begin februari 2018.