Het Cultuurfonds organiseert deze week een landelijke collecte waar veel lokale organisaties aan mee doen. Harmonie Katwijk ook. Alles wat wij ophalen, krijgen we via het Cultuurfonds weer terug. Dat kunnen we goed gebruiken om concerten te blijven geven. Ook met het oog op ons 125-jarig bestaan! Het is helemaal anoniem en veilig. Veel dank vast voor je steun!

Doneren kan via deze link: https://cultuurfonds.gift/c/collecte?p=44238792

Anjeractie collecte

Het Prins Bernard Cultuurfonds houdt de Anjeractie in de week van 28 mei t/m 5 juni 2021. Het bijzondere bestaat hieruit dat verenigingen die meedoen, 100 % van de netto opbrengst mogen houden voor de eigen clubkas!!

We verwachten dat de mobiele collecte succesvol wordt en weer extra inkomsten voor onze club oplevert.