Het Cultuurfonds organiseert deze week een landelijke collecte waar veel lokale organisaties aan mee doen. Harmonie Katwijk ook. Alles wat wij ophalen, krijgen we via het Cultuurfonds weer terug. Dat kunnen we goed gebruiken om concerten te blijven geven. Ook met het oog op ons 125-jarig bestaan in 2021! Het is helemaal anoniem en veilig. Veel dank vast voor je steun!

Doneren kan via deze link: https://mii.io/c/cultuurfonds-anjeractie-collecte-2020?p=38379108

Anjeractie collecte

Dit jaar loopt de collecteweek van het Cultuurfonds anders dan andere jaren:

  • Het Prins Bernard Cultuurfonds viert dit jaar haar 80-jarig bestaan en houdt daarom een bijzondere 75e Anjeractie in de week van 25 t/m 30 mei 2020. Het bijzondere bestaat hieruit dat verenigingen die meedoen, 100 % van de opbrengst mogen houden voor de eigen clubkas!!
  • Maar helaas, met de collectebus langs de deuren kan vanwege de coronacrisis niet doorgaan. De gezondheid van de vrijwilligers, collectanten en gevers staat natuurlijk voorop. Maar dat betekent niet dat we de Anjeractie dit jubileumjaar zomaar voorbij laten gaan! Er wordt daarom een collecte via mobiele telefoon georganiseerd.

We verwachten dat de mobiele collecte succesvol wordt en weer extra inkomsten voor onze club oplevert.