Tijdens het najaarsconcert op zaterdag 4 oktober heeft Wilco van den Oever afscheid genomen van ‘zijn’ aspirantenorkest.

Wilco was vanaf de oprichting van het aspirantenorkest in 1993 betrokken als dirigent. Tussendoor hebben korte periodes andere dirigenten het aspirantenorkest geleid, maar Wilco keerde telkens met enthousiasme terug op ‘de bok’.

‘Zet aan’
Het aspirantenorkest en haar dirigent Wilco van den Oever hebben altijd de ambitie gehad om (beginnende) leerlingen klaar te stomen voor het Grote Orkest. Veel muzikanten van de Harmonie Katwijk hebben hun eerste muzikale stappen gezet bij Wilco in het aspirantenorkest. Veel van hen zullen zijn kenmerkende uitspraken niet vergeten: “Ik ben niet boos, alleen een beetje teleurgesteld”. En ook vergeten zij de beroemde ‘zet aan’ nooit meer.

Hoogtepunten
Wilco typeert het aspirantenorkest als een gezellig en leergierig orkest en hij heeft het orkest met veel plezier gedirigeerd. Zijn hoogtepunten in deze periode waren het concours in ‘s Gravezande en het vijf-jarig bestaan in TriPodia. Recent mocht hij een nieuw hoogtepunt bijtekenen: alle (oud)leden van het aspirantenorkest verrasten hem met een muzikale serenade om hem te bedanken voor alle jaren. Voor een impressie van deze serenade, bekijk het fotoalbum.

Afscheidsconcert
TriPodia was de locatie van het afscheidsconcert. Een sfeervolle avond, waarbij het aspirantenorkest voor de pauze een afwisselend muziekprogramma bracht. Tijdens het concert van het aspirantenorkest werd een presentatie getoond met foto’s uit de oude doos. Voor het laatste nummer nam voorzitter Martin Kornet het woord over van Kees Pols en sprak Wilco toe. Namens leden van de Harmonie Katwijk bedankte hij hem voor alle jaren en overhandigde cadeaus en bloemen.

Dirigeerstok overgeven
Persoonlijke gezondheidsomstandigheden hebben Wilco doen besluiten om zijn dirigeerstok over te geven aan een jongere generatie.  Hij leidt de aspiranten nog bij het SAStiVAL op 1 november en bij het nieuwjaarsconcert op 7 januari. Maar daarna is het de beurt aan zijn vervanger.

Voor foto’s van dit afscheidsconcert: bekijk het fotoalbum.