Harmonie Katwijk mag zich gelukkig prijzen met een flink aantal zeer trouwe donateurs en vrienden.

Zonder vrienden en donateurs en andere steun van mensen zoals u kan een vereniging niet bestaan, daarom willen wij onze sponsors en donateurs ontzettend bedanken voor hun steun aan de vereniging. Wij hopen u ook terug te zien op (een van) onze concerten zodat wij iets voor u kunnen doen!

Alle financiële steun wordt gebruikt om de groei van onze vereniging in kwantitatief opzicht te kunnen waarborgen. Maar ook kwalitatief is verdere uitbreiding noodzakelijk. Deze kwaliteit uit zich onder meer in het opleidingstraject, geluids- en lichtapparatuur, bladmuziek en de outfit. Om dit alles te financieren is naast de steun van vele donateurs de steun van het bedrijfsleven onontbeerlijk.

Klik hier voor alternatieve mogelijkheden om de harmonie financieel te steunen.

Donateurs
Donateurs nieuwsbriefDe donateurs van Harmonie Katwijk ontvangen ieder jaar een uitnodiging voor het voorjaars- en najaarsconcert en ontvangen jaarlijks een informatiebulletin. Daarnaast krijgen ze als donateur kortingen bij speciale acties van Harmonie Katwijk. De minimale donatie is € 10,00 per jaar (buiten Katwijk € 12,50 in verband met portokosten).
Wilt u donateur worden? Neem dan contact op via het contactformulier.

Vrienden
Vrienden van Harmonie Katwijk krijgen jaarlijks minimaal twee gratis plaatsbewijzen voor een voorjaarsconcert en/of najaarsconcert. Ook ontvangen zij een informatiebulletin en worden zij op de website en social media gepromoot door naam- en logovermelding met weblink naar hun website. 

Op dit moment zijn er 100 bedrijven en particulieren Vriend van Harmonie Katwijk. De minimale sponsorbijdrage c.q. gift is € 100,00 per jaar. Indien u als donateur naast het donateurschap met uw bedrijf Vriend van Harmonie Katwijk wilt worden of uw donateurschap om wilt zetten in Vriend van Harmonie Katwijk, dan kunt u dit via het contactformulier aan de penningmeester van de Harmonie Katwijk laten weten.

SBBI
Sinds 1 juli 2011 is Harmonie Katwijk toegelaten tot de SBBI (Sociaal Belangen Behartigende Instellingen).

Basters Accountantskantoor
Bert & Roelina Mensink
BosBerg Geluid
Daan van der Wiel
Dhr. A. Kruger
Familie Kornet
Familie L. de Ridder-Verhoef
Familie Mieremet
Familie Beekhuis
Familie Verhart-van Paridon
Familie W.T.M. Warmenhoven-Koomen
Slagerij Francken
Hof Cars Europe
Tandartspraktijk L. Kruger - van Kesteren
Leffi Security
Mevrouw Lida Verhaar-Kruger
Nick Zandbergen Tuinen
Poeliersbedrijf van der Krogt
Snackbar de Vuurbaak