Op donderdag 25 januari verleenden wij onze medewerking aan een muziek- en zangavond ter gelegenheid van de Actie Kerkbalans van de Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn in de Dorpskerk.