Harmonie Katwijk mag zich gelukkig prijzen met een flink aantal zeer trouwe donateurs en vrienden. Alle financiële steun wordt gebruikt om de groei van onze vereniging in kwantitatief opzicht te kunnen waarborgen. Maar ook kwalitatief is verdere uitbreiding noodzakelijk. Deze kwaliteit uit zich onder meer in het opleidingstraject, geluids- en lichtapparatuur, bladmuziek en de outfit. Om dit alles te financieren is naast de steun van vele donateurs de steun van het bedrijfsleven onontbeerlijk.

Donateurs
Button websiteDe donateurs van Harmonie Katwijk ontvangen ieder jaar een uitnodiging voor het voorjaars- en najaarsconcert en ontvangen jaarlijks een informatiebulletin. Daarnaast krijgen ze als donateur kortingen bij speciale acties van Harmonie Katwijk. De minimale donatie is € 10,00 per jaar (buiten Katwijk in verband met portokosten € 12,50).
Wilt u donateur worden? Neem dan contact op via het contactformulier.

Vrienden
Vrienden van Harmonie Katwijk krijgen naast een welkomstgeschenk, afhankelijk van de hoogte van de sponsorbijdrage, minimaal jaarlijks twee gratis plaatsbewijzen voor een voorjaarsconcert en/of najaarsconcert, ontvangen het informatiebulletin en worden jaarlijks gepromoot door naamsvermeldingen in de diverse bulletins.

Op dit moment zijn er 80 bedrijven en particuleren Vriend van Harmonie Katwijk. De minimale sponsorbijdrage c.q. gift is € 50,00 per jaar. Indien u als donateur naast het donateurschap met uw bedrijf Vriend van Harmonie Katwijk wilt worden of uw donateurschap om wilt zetten in Vriend van Harmonie Katwijk, dan kunt u dit met het contactformulier aan de penningmeester van de Harmonie Katwijk laten weten.

SBBI
Sinds 1 juli 2011 is Harmonie Katwijk toegelaten tot de SBBI (Sociaal Belangen Behartigende Instellingen).