Bestuur
Het bestuur van de Harmonie Katwijk bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en enkele bestuursleden. Maandelijks is er een bestuursvergadering en één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Daarnaast zijn de bestuursleden ook spelend lid en aanwezig tijdens de repetities.

Bestuursleden
Huig de Jong – voorzitter
Jacco van Stenis – secretaris
Wilma van Leeuwen – penningmeester
Bianca Heeremans – bestuurslid
Hans Hazenoot – bestuurslid

Commissies
Het bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies. De commissies bestaan uit enthousiaste spelende leden die deeltaken van het bestuur overnemen en betrokken zijn bij de daadwerkelijke uitvoering van het beleid. Iedere commissie heeft een voorzitter die de rol van aanvoerder heeft en is er in iedere commissie een vast aanspreekpunt in het bestuur.